شیوه ثبت نام برای استفاده از کتاب های صوتی ویژه نابینایان

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین کتابخانه نابینایان حسینیه ارشاد و نوار، امکان دسترسی به کتاب های صوتی تولید شده ویژه نابینایان توسط حسینیه ارشاد از طریق وبسایت و اپلیکیشن نوار فراهم شده است. برای استفاده از این امکان، می بایست در بخش نابینایان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد عضو باشید. برای این منظور می توانید با شماره ۷-۲۲۸۹۴۰۰۴ داخلی ۱۵، تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنید.