مرور برچسب

ادبیات ژاپن

چگونه موراکامی بخوانیم؟

هاروکی موراکامی کیست؟ هاروکی موراکامی (1949 تا کنون)، نویسنده‌ی ژاپنی در شهر کیوتوی ژاپن است. موراکامی زمانی که 29 سال داشت، نوشتن را به طور جدی شروع کرد. در واقع ایده‌ی نوشتن او زمانی که برای دیدن بازی بیسبال به استادیوم رفته بود در ذهنش…