مرور برچسب

ادبیات

چم و خم نویسندگی قسمت چهارم: کدام سوژه برای نوشتن بهتر است؟

قلم رو که روی کاغذ بذاری، کتاب خودش نوشته می‌شه...نوشتن کتاب کار سختی نیست...همه می‌تونن بنویسن... حتما شما هم مانند هر کس دیگری که دلداده‌ی دنیای نویسندگی شده است، این جملات را شنیده‌اید. و حتما شما هم برای لحظاتی از شنیدن این جملات