مرور برچسب

ارباب حلقه ها

سریال صوتی ارباب حلقه‌ ها محصولی جدید از نوار

تفاوتی نمی‌کند که خواننده‌ی ارباب حلقه‌ها، هری پاتر یا بیننده‌ی سریال ماتریکس باشید. در هر حال شما شاهد تکرار همین چرخه‌ی سفر قهرمانی‌ هستید تنها نکته‌ای که وجود دارد، این است که در هر کتاب تعداد مراحل این سفر و شیوه‌ی رخدادن آن‌ها تفاوت…