مرور برچسب

الهه مرادی

خطای ستارگان بخت ما اثر جان گرین

قهرمان‌های این کتاب به قدرت نمی‌رسند و با این وجود قهرمانند. آقای ون هوتن، من از نامه ی شما متوجه شدم که دیگر قصد ندارید کتاب دیگری بنویسید. از یک طرف ناامید شدم و از طرف دیگر راحت. چون دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشم که آیا کتاب…