مرور برچسب

انتشارات قدیانی

کتاب صوتی خاله ی عروسک من نوشته ی شهرام شفیعی

دوستم هر روز می آمد به خانه ی ما. زیر سایه ی درخت انجیر، حصیر می انداختیم و می نشستیم. هر روز برای عروسکم جشن تولد می گرفتیم. عروسکم همیشه "یک ساله" بود؛ چون عروسک ها هیچ وقت بزرگ نمی شوند. یه دانه کیک دو تومانی از بقالی می خریدیم، تا…