مرور برچسب

تاریخ بیهقی

داستان بر دار کردن حسنک وزیر نوشته اردلان ضرغام | احمق مردی که دل در این جهان بندد!

داستان بردار کردن حسنک وزیر، شرحِ دشمن‌خویی و توطئه‌گری آدم‌هایی است که قدرت و اختیار پادشاهان و امیران را برای از بین بردن آدم‌هایی به کار می‌گیرند که هم‌چون حسنک وزیر بی‌گناه و بی‌تقصیرند.