مرور برچسب

تسلی بخشی های فلسفه

بهترین کتاب های فلسفه‌ی جهان

 مهم‌ترین کتاب های فلسفی جهان که قبل از مرگ باید خواند! بر خلاف عقیده‌ی برخی از فیلسوفان که فلسفه را برای عوام ممنوع کرده‌اند برخی دیگر آن را در بطن زندگی روزمره وارد کرده‌اند. اما آیا دانستن فلسفه و مطالعه کتاب های فلسفی برای همه مردم خوب…