مرور برچسب

تقویت انگیزه

12 عادت خوب برای تقویت انگیزه!

اصلاح و چیدن عادات روزانه‌ی خوب مثل طی کردن یک سفره! خودتان را برای یک سفر مهم آماده کنید! می‌توانید با انجام عاداتی درست و مثبت در یک سفر یک ماهه آن‌ها را به بهترین عادات مداوم خود تبدیل کنید و با هر بار انجام دادن آن‌ها، به خود پاداش…