مرور برچسب

جی . دی . سلینجر

کتاب صوتی ناتور دشت برای طغیان نوجوانی

حتما شما هم تا به حال یکی از این لیست‌های چند صدتایی از رمان‌هایی که باید قبل از مرگ خواند رادیده‌اید. و حتما شما هم با دیدن این لیست‌ها آهی از نهادتان بلند شده و آرزو کرده‌اید که روزی یکی از این لیست‌ها را تمام کنید. واقعیت ماجرا این است