مرور برچسب

خالد حسینی

نویسنده / پزشکانِ پرتلاش

هم نویسنده هم پزشک! راستش را بخواهید، یک نویسنده لزوما کارش را با نویسندگی آغاز نکرده است. در میان نویسندگان، بسیارند کسانی که بعد از انتخاب شغل دیگری به نویسندگی روی آورده‌اند. گاهی فشار خانواده و عدم آگاهی کافی باعث شده تا