مرور برچسب

خداحافظ گری کوپر

در ارتفاع زندگی ؛ خداحافظ گاری کوپر

" کمی طعنه و کنایه به همه چیز، مقدار بیشتری فحاشی به اوضاع و احوال زمانه و ... برف. برف زیاد. تا دلتان بخواهد برف" توصیف منتقد انگلیسی از رمان "خداحافظ گاری کوپر" یقینا چندان همدلانه و بدون غرض نبوده‌است اما در همین توصیف کم‌ و بیش…