مرور برچسب

درباره نویسنده

درباره نویسنده: هوشنگ گلشیری | دوستانِ داستان، داستانِ دوستان

یکی از اولین قدم‌های بزرگ گلشیری که موجب گردهم‌آیی نویسندگان و خلق آثار قابل توجهی از طرف آنان شد، به دهه‌ی چهل شمسی برمی‌گردد. او با همراهی بهرام صادقی و حمید مصدق انجمن صائب را تشکیل داد و در ادامه این مسیر مجله‌ی جُنگ اصفهان را منتشر…