مرور برچسب

رئالیسم جادویی

کتاب صوتی صد سال تنهایی و جنون بی‌نظیرش

چقدر اهل جادو هستید؟ منظورمان گرفتن فال قهوه و نخود نیست. جادوی درست و حسابی. مثلا پرواز کردن با قالیچه‌ی پرنده و اگر نبود نهایتا با جارو. در جادو چیست که اینطور می‌خواهیمش؟ چرا عاشق داستان‌های هری پاتر می‌شویم؟ و چرا برای درآمدن