مرور برچسب

رضا امیرخانی

کتاب صوتی قیدار اثر رضا امیرخانی | مرسدسِ کوپه‌ی کروک آلبالویی متالیک

امشب در عالم هیچ‌کسی تنهاتر از قیدار نیست.. رفیق‌ش زد توی گوشِ زنِ مردم، اتول‌ش با زن خودش تصادف کرد... نه رفیقی براش مانده است، نه اتولی. اگر تنهاییِ زن بوی اشک می‌دهد، تنهاییِ مرد همیشه بوی خون می‌دهد.