مرور برچسب

روس‌ها چطور عاشق می‌شوند؟

قمارباز اثر داستایوفسکی | روس‌ها چطور عاشق می‌شوند؟

راوی کتاب «قمارباز» معلم سرخانه‌ای بیش نیست، او برای ژنرالی در شرف ورشکستگی کار می‌کند در حالی‌که تنها امید ژنرال و خانواده‌اش مادربزرگی است که هرلحظه امید می‌رود خبر مرگش برسد و ثروت هنگفتی نصیب خانواده شود.