مرور برچسب

زمین سوخته

سیمای راستین رئالیسم؛ زمین سوخته ، احمد محمود

تو هرگز در اهواز نبودی...   احتمالا یکی از حزن‌آلودترین نواهای تاریخ سینمای جهان هنوز صدای شخصیت مرد ژاپنی "هیروشیما عشق من" آلن رنه است که خطاب به زن فرانسوی بازیگری که از عشق به هیروشیما سخن می‌گوید جواب می‌دهد "تو هرگز در هیروشیما…