مرور برچسب

زیگموند فروید

زیگموند فروید و نظریه‌های تکان‌دهنده‌اش

چرا فروید را پدر علم روان کاوی می‌دانند؟ یکی از افراد توانمندی که نظریات وی نقطه‌ی عطفی در علم روانشناسی بوده، زیگموند فروید پدر علم روانکاوی است. فروید یکی از متفکران عصر خود بود، که تحول عظیمی در علم جوان روانشناسی پدید آورد و گرایش روان…