مرور برچسب

سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی جان دل‌آرای غزل

به بهانه‌‌ی زادروز بانو سیمین بهبهانی خواستیم که درباره‌ی زندگی ایشان متنی بنویسیم. اما هر چقدر که بیشتر درباره‌ی اشعارشان خواندیم کمتر جرئت نوشتن پیدا کردیم. از این می‌ترسیدیم که نتوانیم عظمت این بانوی بزرگ را آنگونه که هست بیان کنیم. در…