مرور برچسب

سینمای اقتباسی

اقتباس‌ سینمایی از کتاب‌های داستانی

ادبیات و تمام آثار مکتوب داستانی منبع الهام بسیاری از اهالی سینما و کارگردان‌ها بوده است. آن‌ها روایت بسیاری از فیلم‌هایشان را از ادبیات، رمان‌ها و داستان‌ها گرفته‌‍‌اند. از این رو، سابقه اقتباس سینمایی از آثار مکتوب، پیشینه‌ای…