مرور برچسب

سینما

سینما ، جادوی پرده‌ی نقره‌ای

سینما برای همه‌ی ما پدیده‌ای جادویی‌ست. حتی گذشت زمان هم از این جادو نمی‌کاهد. اینکه بتوانی یکی دو ساعتی جلوی یک پرده‌ی نقره‌ای بنشینی و وارد دنیایی شوی که تو را از زندگی روزمره جدا می‌کند، هنوز هم جالب است. هر چند که با گذشت زمان و