مرور برچسب

شعر نو

نگاهی به زندگی نامه‌ی احمد شاملو و معرفی آثارش

احمد شاملو؛ فرمانروای دنیای عجیب و غریب خودش احمد شاملو (1379-1304)، متخلص به الف.بامداد شاعر، پژوهشگر و مترجم ایرانی است. شهرت اصلی احمد شاملو به خاطر شعرهای اوست که شامل اشعار نو و برخی قالب های کهن نظیر قصیده و نیز ترانه های…