مرور برچسب

شهرزاد

هزار و یک شب با شهرزاد قصه‌گو

بیایید ما هم از یک قصه شروع کنیم. چرا که قصه رهایی بخش است. مردی فقیر و ژنده پوش که در یک کارگاه آهنگری کار می‌کند. بعد از ساعت‌های طولانی کار، اجازه پیدا کرده تا برای چند ساعتی استراحت به پیش خانواده‌اش برود... قبل از ترک محل کارش، و بعد…