مرور برچسب

مبارزه با خشونت علیه زنان

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ؛ قصه‌ی پرغصه زنان سرزمینم

25 نوامبر ؛ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرد. در این مقاله با نوار همراه شوید تا…