مرور برچسب

مرد ناتمام

این مردم نازنین | خاطرات رضا کیانیان

رضا کیانیان: این کتاب را پیش کش می کنم به هایده به خاطر تمام روزها و شب هایی که نتوانست به راحتی و تنهایی در کوچه و خیابان با شوهرش قدم بزند. به خاطر تمام لحظاتی که نتوانست در رستوران، کافی شاپ، سینما، تاتر و مهمانی با شوهرش تنها باشد.