مرور برچسب

نشانه دوستی

ارسال شعر سعدی به فرا زمینی ها!

شاید برایتان جالب باشد بدانید شعر معروف سعدی شیرازی توسط فضاپیمای وویجر به فضا فرستاده شده است. سی و شش سال طول کشید تا این فضاپیما بتواند وارد فضای میان ستاره ای شود و مرز منظومه ی شمسی را رد کند! وظیفه ی این فضاپیما دریافت اطلاعات از نقاط…