مرور برچسب

نشر ثالث

کتاب صوتی هزار خورشید تابان نوشته ی خالد حسینی | زنانی که هستند، زنانی که نیستند

مثل عقربه‌ی قطب نما که رو به شمال است، انگشت اتهام یک مرد، همیشه یک زن را پیدا می‌کند. کانون هزار خورشید تابان، دومین اثر پرخواننده‌ی خالد حسینی، هویت و زندگی زنان است. نویسنده‌ی پنجاه ساله‌ی هراتی این رمان را همان‌طور که خود نیز گفته…