مرور برچسب

نوار

بیشعوری ، خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت

راهنمای تشخیص و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت! این زیرعنوانِ یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های چند سال اخیر یعنی کتاب بیشعوری است. خوشحال باشیم یا ناراحت، واقعیت این است که کتاب بیشعوری یکی از کتاب‌هایی‌ست که با استقبال بی‌نظیری از سوی