مرور برچسب

نویسندگان معاصر انگلیسی

ادبیات انگلیسی؛ تاریخچه و معرفی بهترین‌های آن

ادبیات انگلیسی ادبیاتی بی‌همتا در جهان ادبیات انگلیسی ادبیاتی بسیار گسترده است که سبب شده تا خیلی افراد خارج از سرزمین انگلستان نیز دست به تولید آثار انگلیسی بزنند؛ مانند کشورهای تحت استعمار بریتانیا و دیگر کشور های همسایه آن. اما تا سال…