مرور برچسب

پویا کیانی

افسانه ۱۹۰۰ اثر الساندرو باریکو | داستان او و کشتی

کودک را یک روز صبح، در بندرِ بوستون درحالیکه مسافران در حال پیاده شدن هستند، پیدا می‌کنند؛ داخل جعبه‌ای مقوایی. نوزادی دَه روزه که بر روی پیانویی رها شده‌است و گریه نمی‌کند، تا شاید به دستِ زن و مردی متموِل بیفتد.