مرور برچسب

چند روایت معتبر اثر مصطفی مستور

کتاب صوتی چند روایت معتبر اثر مصطفی مستور

چند روایت معتبر همچون بسیاری از کتاب های منتشر شده از مصطفی مستور دارای تم فلسفی-اعتقادی، با دست گذاشتن روی موضوعاتی چالش بر انگیز و عاشقانه هایی خاص می باشد. کتاب از ۷ روایت تشکیل شده است و این روایت ها عمدتاً به "عشق"، "زندگی"، "مرگ" و…