مرور برچسب

چگونه کتاب بنویسیم

راهنمای چم و خم نویسندگی

نویسندگی شغلی‌ست که در کنار خلبانی، پزشکی و مهندسی، از همان سنین کم آرزوی خیلی‌هاست. رویای نوشتن چیزی‌ست که افراد بسیاری آن را در سر می‌پرورانند. شاید بتوان دلیل این علاقه را در نفس نوشتن جستجو کرد. وقتی می‌نویسیم، تمام چیزهایی که اطرافمان…