مرور برچسب

کتاب صوتی آلیس در سرزمین عجایب

ادبیات کلاسیک جهان برای نوجوانان

چندخطی درباره‌ی رمان کلاسیک نوجوانان رمان های کلاسیک نوجوانان همانند سایر آثار کلاسیک آثاری هستند که از آزمون زمان، سربلند بیرون آمده و جاودانه شده‌اند و به سبب درون‌مایه‌ی انسانی و فراگیر بودن جنبه‌ی ادبی و دارا بودن ارزش هنری، همواره…