مرور برچسب

کتاب صوتی دو قرن سکوت

دو قرن سکوت در تاریخ ایران

همه چیز درباره‌ی کتاب تاریخی دو قرن سکوت کتاب دو قرن سکوت اثر استاد عبدالحسین زرین‌کوب، یکی از معروف‌ترین کتاب‌های تاریخی ایرانی است. در این اثر با ارزش استاد زرین‌کوب، درباره اثرات و تغییرات دائمی بزرگی که بر روی ادبیات، زبان، فرهنگ و…