مرور برچسب

کتاب صوتی روان شناسی

روان‌درمانی اگزیستانسیال یا فسلفه‌ی وجودی؛ باور به تقدم وجود بر ماهیت

روان درمانی اگزیستانسیال چیست؟ روان درمانی اگزیستانسیال (وجودگرایی)، روشی بر پایه‌ی مبحث وجود است. روش وجودگرایی، بر پایه‌ی این ایده شکل گرفت که برخی از اختلالات روانی، همچون اضطراب و افسردگی؛ نتیجه‌ی یک ناتوانی فردی برای وفق دادن خود با…