مرور برچسب

کتاب صوتی سرگذشت ندیمه

سرگذشت ندیمه و جهانی که در انتظار ماست

چه آینده‌ای در انتظار ماست؟ در دنیایی که روز به روز به آلودگی و تیرگی آن اضافه می‌شود، در دنیایی که هر روز شاهد جنگی تازه هستیم، در دنیایی که روز به روز به تعداد ظالمان و مظلومانش اضافه می‌شود، چه آینده‌ای در انتظار ماست؟ این شاید مهم