مرور برچسب

کتاب صوتی نوار

چم و خم نویسندگی قسمت سوم : سوژه‌یابی

بیایید واژه‌ی سوژه را برای همیشه از دایره‌ی واژگانمان حذف کنیم. مهم نیست که اسمش را چه بگذاریم: موضوع، بن مایه، هسته‌ی داستان یا هر چیز دیگری. خودتان را درگیر اسامی نکنید. در کتاب‌های تئوری داستان می‌توانید درباره‌ی اینکه سوژه دقیقا چیست