مرور برچسب

کلاریس

کتاب صوتی چراغ ها را من خاموش می کنم نوشته رویا پیرزاد| کلاریس نام همه ی زنان این سرزمین است

آیا تا به حال با خود گفته اید آن کسی نشدم که همیشه آرزویش را داشتم؟ تا به حال حس کرده اید بر روزهای زندگیتان رنگ روزمرگی و نارضایتی نشسته است؟ از خود پرسیده اید چرا حس تنهایی می کنم در حالی که همه زندگیم با خانواده و دوستانم پر شده؟