مرور برچسب

کمونیست

دنیای ما چقدر از دنیای ۱۹۸۴ فاصله گرفته است؟

جورج اورول رمان ۱۹۸۴ را حدودا در سال ۱۹۴۹ نوشت و به پایان برد. تقریبا سی و پنج سال پیش از فرا رسیدن سالی که در کتاب از آن سخن می‌گفت. برای ما ساکنینِ زمین سال ۲۰۱۶ هم اینک سی و دو سال از ۱۹۸۴ گذشته است. ما هم اینک همانقدر از سال هزا و نهصد…