مرور برچسب

کپسول صوتی

قانون 80/20 ؛ قانون مدیریت زمان و زندگی

قانون 80/20 ؛ برای تمامی کسانی که می‌خواهند در کمترین زمان بهترین نتیجه را بگیرند! قانون 80/20 ، یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در مدیریت زمان و زندگی افراد است. با نوار همراه شوید تا در این مقاله بیاموزید که چگونه با استفاده از روش 80/20،…