مرور برچسب

۲۳ راه برای غلبه بر تنبلی

تنبلی آری یا نه؟

تنبل‌خانه‌ی شاه عباس در زمان شاه عباس. همه‌چیز داشت به طرز عجیبی خوب پیش می‌رفت. همه چیز روی روال بود. روزی شاه عباس یکی از مشاورانش را خواست. دستی به سبیلش کشید و بادی به غبغبش انداخت. گفت بگو ببینم اوضاع مملکت چطور است. مشاور جواب داد که…