انسان در جستجوی معنا

181

کتاب در جستجوی معنا اثر دکتر ویکتور فرانکل را می توان از معدود روایت های دانست که نگاهی تحلیلی و تخصصی به وقایع ناگوار اجتماعی دارد و در این شرح سعی در نشان دادن آن چیزی دارد که در دل تاریکی برای او امید را به وجود آورده است، امیدی که از لحظه مواجه شدن با مشکلات با وی بوده و تا آخر همراه وی مانده اما در شرایط متفاوت رنگ و بوی متفاوت داشته است.
امید چیست؟ و از کجا می آید و چطور آن را با خود به جهنم می بریم و باز اما در نگاهمان جریان دارد، امید درواقع میل به زندگی و زنده بودن است امید میل رسیدن است امید میل به بودن ها است، اما حوادثی وجود دارد که این میل به زندگی را دست خوش تغییراتی می کند . اسمش را اگر بخواهم علمی بگویم درماندگی آموخته شده نام دارد و برای توضیح آن باید برگردیم به فردی که آن را به طور علمی تبیین کرده است. پاولوف روان شناس روسی در طی آزمایشات خود سگی را در قفسی قرار داد که در زیر پای سگ صفحه آهنی وجود داشت و هر از چند دقیقه ای یک بار برق را به آن وصل می کرد و سگ به شدت از جا بر می خواست و این کار را چندین ساعت به طور پیاپی انجام داد در مرحله اول سگ به شدت پرخاشگرانه به هر گونه محرک ها پاسخ می داد و به دنبال راهی به بیرون می گشت تا این که از شدت تکرار شک ها به کناری می رود و زوزه کشان آرام می گیرد و پاولوف در می یابد که وی از شدت حاصله از شوک مستاصل شده و آماده مرگ است وی درب قفس را بعد مدتی باز می کند و با حیرت در می یابد که سگ حتی به بیرون هم نمی آید .
نگران نباشید این گونه آزمایشات دیگر انجام نمی شود ولی این آزمایش دهشتناک نتایج قابل تعملی نیز به همراه داشت و آن این است که اگر موجودات از تلاش های خود نا امید بشوند و به مرحله ای برسند که تصمیم به نبودن بگیرند دیگر اگر نخواهم بگویم سخت ولی بازگشت آنها آسان نخواهد بود و منشا از دست رفتن در نا امیدی خلاصه می شود.
حوادثی که دکتر ویکتور فرانکل آنها را تجربه کرده است بسیاری از هم قطاران وی را به کام مرگ می کشاند. اما ما، از موجودی به نام انسان صحبت می کنیم که توانمندی های زیادی دارد و اگر نتوانسته خود را رهای بخش باشد بسیار نا امید کننده است.
اگر کمی به دنیای خود فکر کنیم می بینیم که ما نیز در مواقعی با اینگونه شرایط، البته با درجه بسیار پایین تر برخوردکرده و می کنیم .گذار از این درماندگی برای هر کدام از ما متفاوت خواهد بود در واقع یک فرمول کلی برای نجات همه نوشته نشده است و این وظیفه ای است که در قبال خود داریم .
به یاد داشته باشیم مهمترین موردی که کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر ویکتور فرانکل نقل می کند برای رهایی، میل به زنده بودن و زندگی کردن است .

نظرات بسته شده است.