هرمان هسه : چرا کتاب می خوانیم و خواهیم خواند؟

«اگر کسی می‌خواهد سرگذشت روح بشر را در فضایی کوچک، فقط در یک خانه یا یک اتاق محصور کند و آن را به مالکیت خود درآورد، تنها با داشتن مجموعه‌ای کتاب موفق به انجام این کار خواهد شد.» چندی پیش تصمیم گرفتم که نوشتن با دست چپ را یاد بگیرم.…