پاییز فصل آخر سال است

پاییز فصل آخر سال است؛ پاییزی که رویاها در آن پایان می‌گیرند... پاییز را دوست دارید و دلتان پیشِ پاییز، پادشاه فصل‌ها جا مانده‌است؟ و یا شاید مدت‌‌هاست رمانی خوب نخوانده‌اید؟ شب‌های سرد و بلند پیش رو را می‌توانید با شنیدن پاییز فصل آخر سال…