کتاب کوری اثر ژوزه ساراماگو

کتاب کوری از یک چهارراه آغاز می شود. چراغ راهنمایی زرد، قرمز و سبز می شود. انتخاب این مکان برای شروع داستانی که درباره ی رعایت نکردن حقوق دیگران است، کاملا بجا و هوشمندانه است. مردی که پشت چراغ قرمز انتظار می کشید به ناگاه کور می شود و…