مرور برچسب

تنور و داستان های دیگر

کتاب صوتی تنور و داستان های دیگر اثر هوشنگ مرادی کرمانی

مرادی کرمانی برای مراسم اهدای جایزه کتاب سال ۱۹۹۴ کودکان و نوجوانان اتریش، برای مردم آنجا، به ویژه بچه هایش این طور می نویسد: « تعجب نکنید. من سخنرانی بلد نیستم. من قصه نویسم . در قصه هایم از ادبیات عامیانه بهره بسیار گرفته ام و همیشه حرف…