مرور برچسب

داستایوفسکی

بهترین کتاب‌های صوتی پاییز

فصل‌های مختلف در ذهن و باور تمام ما معانی متفاوتی دارند، پایز وقت عاشق شدن است، بهار وقت کار و تلاش و کاشتن، تابستان شاید فصل استراحت و بی‌خیالی باشد و زمستان شاید زمان انتظار کشیدن... یادمان نرود که ما خودمان این‌نام‌ها را روی فصل‌ها