مرور برچسب

دانلود کتاب صوتی و نیچه گریه کرد

و نیچه گریه کرد ، آمیزش ادبیات ، روانکاوی و فلسفه

کتاب خواندن غذای فکر و روح ما را تامین می‌کند؛ و چه بهتر که با انتخاب کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف در ابعاد گوناگون شخصیتی و فکری رشد کنیم. اگر شما هم از افرادی هستید که دوست دارید در کنار ادبیات در مورد فلسفه یا روانشناسی هم بخوانید، کتاب…