مرور برچسب

روشنگران و مطالعات زنان

کتاب صوتی سلاخ خانه ی شماره ی پنج اثر کورت ونه گات جونیر

مهمترین چیزی که در ترافالمادور یاد گرفتم این بود که وقتی کسی می میرد تنها به ظاهر مرده است. در زمان گذشته خیلی هم زنده است، بنابراین گریه و زاری مردم در مراسم تشییع جنازه بسیار احمقانه است. تمام لحظات گذشته، حال و آینده همیشه وجود داشته اند…