مرور برچسب

عشق روی پیاده رو

کتاب صوتی استخوان خوک و دست های جذامی

کتاب "استخوان خوک و دست های جذامی" رمان کوتاهیست که به قلم مصطفی مستور نوشته شده است. ماجرای این رمان کوتاه در برج مسکونی "خاوران" رخ می دهد. داستان به طور موازی، زندگی ۷ واحد از خانواده ها و افراد حاضر در این برج را روایت می کند.